แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) IXL FR Panel with Polyphen Core

แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อน สำเร็จรูป IXL FR Panel

สำหรับห้องเย็น ห้องคลีนรูม แนะนำให้ใช้ แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อน สำเร็จรูป IXL FR Panel เป็น แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อน สำเร็จรูปที่มีศักยภาพต้านทานการลุกไหม้ เป็นแซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อน สำเร็จรูปที่ยอดเยี่ยม ช่วยรักษาระดับอุณหภูมิ ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า

 

เนื้อโฟมของแซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อน สำเร็จรูป รวมคุณสมบัติที่ดีที่สุดของโฟมโพลีสไตรีน (EPS) โฟมฟีโนลิก (Phenolic Foam) โฟมโพลีสไตรีน (EPS) ทำให้ แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อน สำเร็จนี้ มีคุณสมบัติทนไฟเป็นพิเศษ

 

ผิวของ แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อน สำเร็จรูป เป็นแผ่นเหล็กกันสนิม เคลือบด้วย Modified Polyester 3 ชั้นชนิด Food Grade ซึ่งได้ทดสอบผ่านมาตรฐาน ข้อบังคับของ USDA

 • ผิวของ แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อน สำเร็จรูป BlueScope SD ZM180 Antibacterial Steel: Zinc Coat 180 g/m2 ความหนา 0.45-0.60มม. ความหนารวมเคลือบ (TCT: Total coated thickness)
 • ผิวของ แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อน สำเร็จรูป BlueScope SD ZM120 Steel: Zinc Coat 120 g/m2 ความหนา 0.45มม. ความหนารวมเคลือบ (TCT: Total coated thickness)

ไอเอ็กซ์แอล พิถีพิถัน ทุกขั้นตอนการผลิตแซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อน สำเร็จรูป IXL FR Panel

ขนาดของแผ่นแซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป มีขนาดเท่าไหร่
ขนาดของแผ่นแซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป ปกติมีขนาดความกว้างมาตรฐาน 1,200 มิลลิเมตร (120 เซนติเมตร) โดยลูกค้าสามารถกำหนดขนาดความยาว แผ่นแซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป ได้ตามความต้องการของลูกค้า ส่วนขนาดความหนา แผ่นแซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป ก็เป็นไปตามการใช้งาน ปกติขึ้นกับระดับอุณหภูมิที่คุณลูกค้าต้องการนำไปใช้งาน

รับติดตั้งแซนวิชพาแนล (Sandwich Panel)
BOQ

ไอเอ็กซ์แอล ประเมินราคาโครงการที่ใช้ แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อน สำเร็จรูป (ไม่รวมเขียนแบบ) ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เงื่อนไข *การประเมินราคาโครงการหรืองานให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่รวมเขียนแบบ)

 • มีข้อมูลโครงการที่ชัดเจน ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ เช่น แบบ กำหนดสรุปงาน กำหนดเริ่มงาน รายละเอียดเจ้าของโครงการ ฯลฯ
  หมายเหตุ เงื่อนไขสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และเป็นไปตามบริษัทกำหนด

ระดับความหนาของโฟม แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป ที่แนะนำ ตามระดับอุณหภูมิที่นำไปใช้งาน

จุดเด่นของแผ่นแซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป IXL FR Panel

 • แผ่น แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป  IXL FR Panel สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ด้วยวิธีการล้างด้วยน้ำเปล่า หรือน้ำผสมสบู่ หรือผงซักฟอกอ่อนๆ แล้วล้างตามด้วยน้ำสะอาด
 • แผ่น แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป  IXL FR Panel สามารถยับยั้งการลามไฟ
 • แผ่น แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป  IXL FR Panel กันความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟฟ้า
 • แผ่น แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป  IXL FR Panel สามารถป้องกันความชื้นได้ดี ดูดซับน้ำต่ำ
 • แผ่น แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป  IXL FR Panel สามารถรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับติดตั้งแซนวิชพาแนล (Sandwich Panel)

แผ่นแซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป  (IXL FR Panel)

 • แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป  IXL FR Panel with Polyphen® ข้อมูลทางเทคนิค
 • แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป  IXL FR Panel with Polyphen® ฉนวนกันเสียง
 • แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป  IXL FR Panel with Polyphen® ค่าความทนไฟ
  (ดูรายละเอียด)
ทดสอบการทนไฟ แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) BS476

แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป  IXL FR Panel with Polyphen® ได้ผ่านการทดสอบ British Standard BS 476: Fire test on building materials and structures
(ดูรายละเอียด)

ทดสอบการทนไฟ แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) UBC26-3

ผลการทดสอบ แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป  IXL FR Panel with Polyphen® ตามเกณฑ์มาตรฐาน UBC 26-3 ในระยะเวลาทดสอบ 15นาที พบว่า

 • แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป  IXL FR Panel with Polyphen® ไม่เกิดเปลวไฟลุกไหม้ออกทางช่องเปิดด้านหน้าของห้องทดสอบ หรือเกิดการวาบเพลิง (flashover)
 • แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป  IXL FR Panel with Polyphen® ไม่เกิดควันไฟจากผลิตภัณฑ์ในปริมาณมาก
 • แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป  IXL FR Panel with Polyphen® ไม่เกิดรอยไหม้ดำบริเวณผิวของวัสดุฉนวนถึงขอบด้านนอกของพื้นที่ห้องทดสอบ

ผลการทดสอบ แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป  IXL FR Panel with Polyphen® ของ บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด มีแนวโน้มที่จะผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน UBC 26-3
(ดูรายละเอียด)

ภาพตัวอย่างการใช้งานแซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) ฉนวนกันความร้อน สำเร็จรูป IXL FR Panel ในห้องเย็น

ติดตั้งห้องเย็น - IXL Panel
ติดตั้งห้องเย็น - IXL Panel

ห้องเย็น

ติดตั้งแผ่นฉนวนห้องเก็บน้ำแข็ง - IXL Panel
ติดตั้งแผ่นฉนวนห้องเก็บน้ำแข็ง - IXL Panel

ห้องเก็บน้ำแข็ง

ติดตั้งประตูห้องเย็น (Cold room) - IXL Panel
ติดตั้งประตูห้องเย็น - IXL Panel

ประตูห้องเย็น

อะไรคือ Sandwich Panel (แซนวิชพาแนล)?

Sandwich Panel (แซนวิชพาแนล) เป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป ที่นิยมใช้ในห้องเย็น ห้องคลีนรูม ห้องไลน์ผลิต

Sandwich Panel (แซนวิชพาแนล) เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น กลุ่มอาหารแช่แข็ง อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น กลุ่มธุรกิจผลไม้แช่แข็ง ที่ต้องการเฉพาะด้านในการเก็บอุณหภูมิ

รับติดตั้ง แซนวิชพาแนล (Sandwich Panel) งานฝ้า

Sandwich Panel (แซนวิชพาแนล) สามารถใช้ติดตั้งทำ ฝ้า เพดาน หลังคา ผนังกั้นห้อง แผ่น Sandwich Panel (แซนวิชพาแนล) สามารถเจาะเป็นช่องเพื่อติดตั้งโคมไฟ ติดตั้งสปริงเกอร์ ติดตั้งช่องเปิดบนเพดาน ติดตั้งช่องแอร์ ได้

#โฟมก่อสร้าง​ #โฟมโยธา​ #โฟมปรับพื้น​ #โฟมอีพีเอส​ #โฟมไม่ลามไฟ​ #ผนัง​sandwichpanel #sandwichpanel #sandwich_panel #แซนวิชพาแนล #ผนังแซนวิชพาแนล #ผนังโฟมฉนวนกันร้อน​ #โฟมทนความร้อน #ฉนวนกันความร้อน #ฉนวนทนไฟ #ฉนวนแซนวิชพาแนล #พาแนล #แผ่นฉนวน #แผ่นฉนวนห้องเย็น #แผ่นฉนวนห้องคลีนรูม #ผนังกั้นห้อง #วอลล์ #แผ่นแซนวิชพาแนล #แซนวิช_พาแนล #ผนังแซนวิช_พาแนล #ผนังแซนวิช #แผ่นแซนวิช #หลังคาแซนวิชพาแนล