floor-heater (ฟลอร์ฮีตเตอร์) ห้องเย็น
floor-heater (ฟลอร์ฮีตเตอร์) ห้องเย็น

ฟลอร์ฮีตเตอร์ ห้องเย็น

รายละเอียดสินค้า

รับติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งห้องเย็น ฟลอร์ฮีตเตอร์ (Floor Heater) สำหรับห้องเย็น (Cold Room)

ป้องกันการก่อตัวเป็นน้ำแข็งบนทางที่ใช้รถวิ่ง ลดการเกิดอันตรายเมื่อต้องขนถ่ายยกของขึ้นลงรถ นอกจากนี้ การเกาะตัวของน้ำแข็งตามขอบประตูก็เป็นปัญหา ทำให้ประตูเปิดยาก ปัญหาเหล่านี้จะลดลงเมื่อติดตั้งฟลอร์ฮีตเตอร์ (Floor Heater) ฟลอร์ฮีตเตอร์ มาตรฐาน IXL มีหลายรุ่น รุ่นที่ใช้จะเป็นประเภทมีสายสำรองพร้อมกล่อง Control Panel รุ่น HEM – UFH

รุ่น HEM-H 340 R   ขนาด : 0.90 x 1.00 เมตร
รุ่น HEM-H 400 R   ขนาด : 1.40 x 1.00 เมตร
รุ่น HEM-H 500 R   ขนาด : 1.90 x 1.00 เมตร
รุ่น HEM-H 650 R   ขนาด : 2.40 x 1.00 เมตร
รุ่น HEM-H 750 R   ขนาด : 2.90 x 1.00 เมตร