สินค้าของ บริษัท ไอเอ็กซ์แอล มีการรับประกันหรือไม่คะ

การรับประกันคุณภาพ แผ่นฉนวนสำเร็จรูป IXL Insulated Panel มีการรับประกัน 2 ปี ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ และงานติดตั้ง มีการรับประกัน 1 ปี

***การรับประกันนั้นไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การฉีก ขาด กระแทก จากการใช้งานของผู้ซื้อและผู้ใช้เอง รวมถึงการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำ การออกแบบและสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์