null

การป้องกันการรั่วซึม จุดรับน้ำหนักแผ่นฉนวน การเดินบนแผ่นฉนวนที่ติดตั้งบนฝ้าเพดาน การติดตั้งช่องเปิดต่างๆ

null

การรับประกันของแผ่นฉนวน และอุปกรณ์อื่นๆ

null

การตรวจรับสินค้า การวางบิล