ผลการทดสอบ ตามมาตรฐาน

แผ่นไอโซวอลล์มาตรฐาน FM Approved

FM Approvals certificate: IXL FR Panel with Polyphen Core

แผ่นไอโซวอลล์ IXL FR Panel with Polyphen® core มีประสิทธิภาพทนไฟสูง ผ่านการทดสอบ และได้รับการรับรองมาตรฐานการทนไฟ FM Approvals Class: 4880, 4882

บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย แผ่นไอโซวอลล์ IXL FR Panel with Polyphen® core รายแรกและรายเดียว ในประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า และ มาเลเซีย

UBC 26-3: Room fire test standard for interior of foam plastic systems
dapibus leo.

British Standard BS 476: Fire test on building materials and structures

Cetificate by 2021-2024_Page_1
Cetificate by 2021-2024_Page_2

สมาชิก สมาคม