ตารางต่างๆ ที่นำเสนอนี้เหมาะสำหรับใช้เสริมและเป็นแนวทางให้แก่ผู้ออกแบบเท่านั้น ค่าต่างๆในตารางอาจมีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้แสดงไว้ ผู้ใช้ควรติดต่อ บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ตาราง Load/Span สำหรับแผ่นฉนวน XPS ของ IXL

The above table has been calculated using a face wrinkling safety factor of 2, a deflection of 1/240th of span and core shear safety factor of 5.