จุดรับน้ำหนักแผ่นฉนวน IXL

แผ่นฉนวน IXL ที่ใช้เป็นผนังห้องนั้น ส่วนใหญ่จะสามารถยืนอยู่ได้โดยไม่ต้องมีจุดยึดช่วยรับน้ำหนัก ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นและมีการระบุในระบบการติดตั้งอยู่แล้ว โครงสร้างหลักของอาคารจะเป็นตัวรองรับน้ำหนักของแผ่นฉนวน IXL ที่ใช้เป็นเพดาน ต้องตรวจสอบตาราง Load/Span สำหรับการคำนวณหา จำนวนและการออกแบบจัดวางตำแหน่งและระยะห่าง ของจุดหิ้วแขวนเพดาน ผู้ออกแบบควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ในระหว่างการออกแบบห้องและโครงสร้างของอาคารด้วย เช่น น้ำหนักของแผ่นฉนวน IXL, น้ำหนักของคน ที่ต้องขึ้นไปทำงานหลังฝ้าเพดาน, การขยับตัวของแผ่นฉนวน IXL ที่เกิดจากการปรับตัวของแรงดัน เป็นต้น ในส่วนของแผ่นฉนวน IXL ที่ใช้เป็นหลังคานั้น มักจะวางทับบนโครงสร้างของอาคาร เช่น ทรัส หรือ แป และยึดด้วยสกรูเพื่อล็อค ไม่ให้มีการขยับตัว

ixl-walkon-loadpoint-1
ixl-install-loadpoint

ข้อพิจารณาในการติดตั้งช่องเปิดต่างๆ

แผ่นฉนวน IXL ที่ใช้เป็นผนังห้องนั้น ส่วนใหญ่จะสามารถยืนอยู่ได้โดยไม่ต้องมีจุดยึดช่วยรับน้ำหนัก ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นและมีการระบุในระบบการติดตั้งอยู่แล้ว โครงสร้างหลักของอาคารจะเป็นตัวรองรับน้ำหนักของแผ่นฉนวน IXL ที่ใช้เป็นเพดาน ต้องตรวจสอบตาราง Load/Span สำหรับการคำนวณหา จำนวนและการออกแบบจัดวางตำแหน่งและระยะห่าง ของจุดหิ้วแขวนเพดาน ผู้ออกแบบควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ในระหว่างการออกแบบห้องและโครงสร้างของอาคารด้วย เช่น น้ำหนักของแผ่นฉนวน IXL, น้ำหนักของคน ที่ต้องขึ้นไปทำงานหลังฝ้าเพดาน, การขยับตัวของแผ่นฉนวน IXL ที่เกิดจากการปรับตัวของแรงดัน เป็นต้น ในส่วนของแผ่นฉนวน IXL ที่ใช้เป็นหลังคานั้น มักจะวางทับบนโครงสร้างของอาคาร เช่น ทรัส หรือ แป และยึดด้วยสกรูเพื่อล็อค ไม่ให้มีการขยับตัว