walk-on-roof-ixl

ข้อแนะนำสำหรับการเดินบนหลังฝ้าเพดาน

ข้อแนะนำสำหรับการเดินบนหลังฝ้าเพดาน แผ่นฉนวนสามารถนำมาประกอบติดตั้งเป็นฝ้าเพดานห้อง ที่ให้ความแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักจากการเดินทำงาน ดูแลรักษาทั่วไปได้ เมื่อการออกแบบได้พิจารณาการรับน้ำหนักของแผ่นฉนวน ประกอบไปด้วยอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามควรตรวจสอบข้อแนะนำต่างๆ เหล่านี้ประกอบ เพื่อความปลอดภัยและไม่ประมาท

  • ควรติดประกาศ คำแนะนำและกฏระเบียบในการเดินและการทำงาน หลังฝ้าเพดาน ทุกทางเข้า-ออก และ ขึ้น-ลงของพนักงาน
  • ไม่ควรมีคนยืนอยู่บนแผ่นฉนวนสำหรับฝ้าเพดานเกิน 2 คน ต่อแผ่นฉนวน 1 แผ่น
  • ควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากต้องเดินผ่านหรือทำงานบริเวณแผ่นฉนวนที่มีการเจาะช่องเปิดต่างๆ
  • ไม่ควรเพิ่มน้ำหนักหรือแรงกดทับกับฝ้าเพดานด้วยการวิ่งหรือกระโดด
  • ควรจัดทำทางเดินพิเศษ เช่น แคทวอล์กหรือแผ่นบอร์ดเพื่อรองรับในพื้นที่ที่มีการสัญจรสม่ำเสมอ
  • ควรยึดและรองรับ งานท่อต่างๆ รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร กับโครงสร้างหลักของอาคาร ไม่ควรยึดติดกับแผ่นฉนวน
  • แหล่งความร้อนต่างๆ เช่น เครื่องเชื่อมและสปอตไลท์ ไม่ควรวางหรือส่องลงที่แผ่นฉนวนโดยตรง