ระบบผนัง ฝ้า เพดาน โรงพยาบาล ติดตั้งด้วย ไอโซวอลล์ – กั้นผนัง โรงพยาบาล

เกณฑ์ มาตรฐานในการติดตั้ง ระบบผนัง ฝ้า เพดาน ในโรงพยาบาล มีข้อกำหนดที่ชัดเจน พร้อมทั้งต้องพิจารณาถึงปัจจัยในด้านสุขอนามัยต่างๆ

ระบบผนัง ระบบฝ้าเพดาน โรงพยาบาล

การออกแบบ การติดตั้งระบบผนัง ฝ้า เพดาน ต้องคำนึงถึง ปัจจัยทางกายภาพ/สถาปัตยกรรมที่ก่อให้เกิดความแออัด เป้าประสงค์ เพื่อลดความแออัดด้วยการออกแบบองค์ประกอบ (Component Design)

การปรับระดับฝ้า เพดาน (ceiling height) ให้สูงขึ้น ทำให้รู้สึกแออัดน้อยกว่าระดับฝ้าเพดานต่ำ หรือกรณีห้องมีพื้นที่เท่ากัน การออกแบบรูปทรงห้อง (room shape) สี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectangular) ก่อให้เกิดความรู้สึกแออัดน้อยกว่าห้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (square) นอกจากนี้ ผนังห้องที่เป็น ระนาบตรง (straight) ก่อให้เกิดความรู้สึกแออัดน้อยกว่าผนังโค้ง (curved) รวมถึงการใช้ผนัง ลอยตัว (partition) ที่สามารถเคลื่อนย้าย หรือเลื่อนเปิดปิดได้ ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกแออัด น้อยกว่าผนังตายตัว (fixed wall)

ด้านการออกแบบทางการมองเห็น (Visual Design) สภาพแวดล้อมที่มีลักษณะโปร่ง ไม่ทึบตัน เพิ่มโอกาสการมองเห็น ช่วยลดความรู้สึกแออัดได้ การออกแบบฝ้าเพดานสูง 2 ชั้น (double space) การทำช่องแสงบนหลังคา (skylight) การเปิดช่องโล่งกลางอาคาร (open court) การเจาะช่องหน้าต่างหรือช่องแสงแทนผนังทึบ

ข้อดี ของการติดตั้งด้วยแผ่น ไอโซวอลล์ ISOWALL

  • แผ่น ไอโซวอลล์ ISOWALL IXL สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ด้วยวิธีการล้างด้วยน้ำเปล่า หรือน้ำผสมสบู่ หรือผงซักฟอกอ่อนๆ แล้วล้างตามด้วยน้ำสะอาด
  • แผ่น ไอโซวอลล์ ISOWALL IXL สามารถยับยั้งการลามไฟ
  • แผ่น ไอโซวอลล์ ISOWALL IXL กันความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟฟ้า
  • แผ่น ไอโซวอลล์ ISOWALL IXL สามารถป้องกันความชื้นได้ดี ดูดซับน้ำต่ำ
  • แผ่น ไอโซวอลล์ ISOWALL IXL สามารถรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • แผ่น ไอโซวอลล์ ISOWALL IXL น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ประหยัดค่าโครงสร้าง
  • แผ่น ไอโซวอลล์ ISOWALL IXL สะอาด ปลอดภัย เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหารและยา

#ระบบผนัง #ระบบฝ้า #ระบบเพดาน #ระบบผนังฝาฝ้า #ระบบผนังฝ้าเพดาน #wallsystem #ceilingsystem #ceiling&wallsystem

ภาพตัวอย่างการใช้งานแผ่นฉนวน IXL ในโรงพยาบาล