ภาพตัวอย่างการใช้งานแผ่นฉนวน IXL ใน อาคาร/ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัยเคลื่อนที่

 สำนักงาน

ร้านอาหาร

ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ผนังกั้นห้อง

อาคารทุกประเภท