ภาพตัวอย่างการใช้งานแผ่นฉนวน IXL ในศูนย์กระจายสินค้า

อาคารเก็บสินค้า

ศูนย์กระจายสินค้า