ภาพติดตั้งอุปกรณ์บนฝ้าเพดาน

ติดตั้งโคมไฟ

ติดตั้งโคมไฟ

ติดตั้งโคมไฟ

ติดตั้งหัวสปริงเกอร์

ติดตั้งช่องแอร์

ติดตั้งช่องแอร์

ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

ติดตั้งช่องแอร์

ติดตั้งช่องแอร์

ติดตั้งโคมไฟ

ติดตั้งช่องเปิดบนเพดาน