ผ้าและเพดาน ISOWALL

ฝ้าและเพดาน ไอโซวอลล์

เพดาน ISOWALL

เพดาน ISOWALL

ตู้เก็บเสียง

ตู้เก็บเสียง

ตู้เก็บเสียง

ตู้เก็บของ

ตู้เก็บของ

ตู้เก็บของ

กันสาด

กันสาด

กันสาด

null

ติดตั้งจุดหิ้วแขวนเพดาน

ธีมสตูดิโอดีไซน์

ผนังกั้นทางเข้า

ห้องเก็บของ ไอโซวอล

ห้องเก็บของ

null

ที่พักอาศัยเคลื่อนที่, สำนักงาน, ร้านอาหาร, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ผนังกั้นห้อง,
อาคารทุกประเภท

null

อาคารเก็บสินค้า, ศูนย์กระจายสินค้า

null

ติดตั้งช่องรีเทิร์นแอร์

null

ติดตั้งอุปกรณ์บนฝ้า เพดาน

null

ติดตั้งประตู ห้องเย็น ห้องคลีนรูม

null

ติดตั้งหน้าต่าง ห้องเย็น ห้องคลีนรูม