แบบติดตั้งห้องไลน์ผลิต ที่แสดงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งแผ่นฉนวน IXL ในห้องไลน์ผลิต หากมีคำถามเกี่ยวกับรูปแบบการติดตั้งห้องไลน์ผลิต โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ไลน์ไอดี : @ixl.panel

แบบติดตั้ง ห้องไลน์ผลิต - IXL Panel
แบบติดตั้ง ห้องไลน์ผลิต - IXL Panel
แบบติดตั้ง ห้องไลน์ผลิต - IXL Panel
แบบติดตั้ง ห้องไลน์ผลิต - IXL Panel

แผ่นโฟมห้องไลน์ผลิต