แบบติดตั้งห้องคลีนรูมที่แสดงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งแผ่นฉนวน IXL ในห้องคลีนรูม หากมีคำถามเกี่ยวกับรูปแบบการติดตั้ง โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด หรือ ไลน์ไอดี : @ixl.panel

การติดตั้งห้องคลีนรูม ฉากตบ

รับติดตั้งห้องคลีนรูม ฉากตบ - IXL Panel
ติดตั้งห้องคลีนรูม ฉากตบ - IXL Panel
รับติดตั้งห้องคลีนรูม ฉากตบ - IXL Panel
ติดตั้งห้องคลีนรูม ฉากตบ - IXL Panel

การติดตั้งห้องคลีนรูม PVC ปิด

รับติดตั้งห้องคลีนรูม PVC ปิด - IXL Panel
ติดตั้งห้องคลีนรูม PVC ปิด - IXL Panel
รับติดตั้งห้องคลีนรูม PVC ปิด - IXL Panel
ติดตั้งห้องคลีนรูม PVC ปิด - IXL Panel

แผ่นโฟมห้องคลีนรูม